AI and other Art

Over ArtAI

Deze site is een soort portfolio van digitale dingetjes die ik zelf maak: generatieve AI, fractals en fotobewerkingen. Momenteel ben ik het meest met AI bezig.

Ik maak hoofdzakelijk gebruik van volgende programma’s:

  • Voor AI: A1111 en heel af en toe Firefly
  • Voor fractals: Ultra Fractal
  • Voor fotobewerkingen: vooral Photoshop

Portfolio slaat op de presentatie en niet op de bedoeling erachter. Ik heb namelijk geen enkele commerciële bedoeling. Een belangrijk principe dat ik huldig op het internet is “gratis bestaat” niet. De eigenaar moet altijd een bedoeling hebben met de site. Ik ben gepensioneerd en het doel van deze site is een aangenaam tijdverdrijf. En er zal ook wel een beetje ego mee gemoeid zijn :).

Ik heb er geen enkel belang bij om privacy gegevens van jullie bij te houden en doe dat ook niet.  De enige cookies die hier gebruikt worden zijn voor de goede werking van de site.

Veel plezier.

 

This site is sort of a portfolio of digital things I make myself: generative AI, fractals and photo editing. At the moment I am working the most with AI.

I mainly use the following programs:

  • For AI: A1111 and very occasionally Firefly
  • For fractals: Ultra Fractal
  • For photo editing: mainly Photoshop

Portfolio refers to the presentation and not the intention behind it. In fact, I have no commercial intent whatsoever. An important principle I adhere to on the Internet is “free does not exist”. The owner must always have an intention with the site. I am retired and the purpose of this site is a pleasant pastime. And there will also be a little ego involved :).

I have no interest in keeping any privacy data from you and do not do so. The only cookies used here are for the proper functioning of the site.

Have fun.